Historia

1989 seglades den första Lions Kanna-tävlingen. På den tiden var det Thor Rölvåg som var ordförande i ungdomssektionen, och det var även han som kom med idéer och jobbade mest…
Han hade under en tid funderat på en kappsegling, och det e ju klart, en jolleregatta måste ju alla klubbar ha, men Thors idéer sträckte sig lite längre än bara en tävling. Samtidigt hade han lite kontakter med folk inom Lions och när Thor där pressenterade idén med lagtävlingen ”Lions Kanna” så dröjde det inte länge förän alla parter var överens. Hösten 1989 deltog 24 seglare från olika klubbar i Sörmland, och de första segrarna blev Torshälla med bland andra Jeanette Dagson, Arvid Nordh och Lasse Rännar. Thor fortsatte dock att jobba minst dygnet runt för att locka seglare till Sörmlands största jolleregatta. Året därpå startade inte mindre än 70 jollar, vilket förmodligen aldrig kommer att slås i en sörmlandscupsegling. Då deltog bland andra Katarina Nyström och Rickard Nilsson från Västerås. Även utlänskt deltagande fanns på plats genom ett par estländska seglare. TrBK tog dock hem segern i kampen om ”Kannan”. Johnny Isdahl, Maria Rölvåg och Jesper Qvarnström hette ”storseglarna” i TrBK det året.
OS-seglaren Josefin Olsson har deltagit ett flertal gånger, liksom Americas Cup-seglaren Eddie Klemets.

På senare år har deltagarantalet ökat igen efter att ha varit ganska lågt under en del av 2000-talet.